پیچ سیاست مدیریت مدیریت استراتژی اخبار اجتماعی

پیچ: سیاست مدیریت مدیریت استراتژی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون مه غلیط سواحل ریودوژانیرو در تصویر امروز نشنال جئوگرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک، غروب مه آلود ساحل ریودوژانیرو را نشان می دهد. ساندرا کاتانئو آدورنو، عکاس این تصویر می گوید: دریا در ساحل ریودوژانیرو برزیل بسیار ناآ

مه غلیط سواحل ریودوژانیرو در تصویر امروز نشنال جئوگرافیک

مه غلیط سواحل ریودوژانیرو در تصویر امروز نشنال جئوگرافیک

عبارات مهم : تصویر

عکس امروز نشنال جئوگرافیک، غروب مه آلود ساحل ریودوژانیرو را نشان می دهد. ساندرا کاتانئو آدورنو، عکاس این تصویر می گوید: دریا در ساحل ریودوژانیرو برزیل بسیار ناآرام و امواج آن سهمگین بود. گردشگران جهت آبتنی مردد بودند. مه غلیظی ساحل را فرا گرفته و با غروب خورشید تلفیق شده است بود.

مه غلیط سواحل ریودوژانیرو در تصویر امروز نشنال جئوگرافیک

واژه های کلیدی: تصویر | ریودوژانیرو | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs