پیچ سیاست مدیریت مدیریت استراتژی اخبار اجتماعی

پیچ: سیاست مدیریت مدیریت استراتژی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شروع ثبت‌نام کتب درسی دانش‌آموزان

به گزارش ایلنا، بعد از حل مسئله سامانه عضویت کتب درسی، دانش آموزان و خانواده ها می توانند بر اساس فهرست اعلام شده، به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به آدرس ww

شروع ثبت‌نام کتب درسی دانش‌آموزان

شروع عضویت کتب درسی دانش آموزان

عبارات مهم : آموزشی

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، آماده عضویت کتب درسی دانش آموزان شد.

به گزارش ایلنا، بعد از حل مسئله سامانه عضویت کتب درسی، دانش آموزان و خانواده ها می توانند بر اساس فهرست اعلام شده، به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به آدرس www.irtextbook.com و www.irtextbook.ir مراجعه کرده و به عضویت کتب درسی فرزندان ارزش بپردازند.

پیش از این وقت عضویت در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، ۲۰ فروردین ماه ۹۷ اعلام شده است بود.

شروع ثبت‌نام کتب درسی دانش‌آموزان

واژه های کلیدی: آموزشی | فروردین ماه | اخبار اجتماعی

شروع ثبت‌نام کتب درسی دانش‌آموزان

شروع ثبت‌نام کتب درسی دانش‌آموزان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs